Untitled No.1

Wang Guangyi 2005
74 by 55 cm
Silk Screen Print