Resource No.3

Ma Yongqiang 2019
150 by 150 cm
Mixed Media