Shining Boy No.2

Zhang Yongsheng 2008
150 by 180 cm
Oil on Canvas