To Burn The Memory

Zhong Biao 2011
69 by 97 cm
Silk Screen Print