Resource No.1

Ma Yongqiang 2019
100 by 100 cm
Mixed Media