Lighting No.2

Ma Yongqiang 2019
80 by 130 cm
Mixed Media