Lighting No.3

Ma Yongqiang 2019
200 by 200 cm
Mixed Media