Lighting No.4

Ma Yongqiang 2019
200 by 150 cm
Mixed Media